Digiduif

 

Voor de communicatie met onze ouders maken wij gebruik van Digiduif. Dit is een beschermde omgeving: alleen ouders van OBS Kogerveld kunnen hierop inloggen.

Met Digiduif is er een einde gekomen aan rondslingerende of zelfs zoekgeraakte brieven, strookjes en dergelijke.  Digiduif is ook te installeren voor op uw smartphone. Dit maakt het nog gemakkelijker.

Heeft u geen toegang tot Digiduif? Meldt u zich dan na schooltijd even bij meester Theo of bij de administratie.

digiduif