De medezeggenschapsraad

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR) die handelt op basis van een medezeggenschapsreglement. De raad heeft twee soorten bevoegdheden, instemming en advies. In het reglement is vastgelegd welke onderwerpen het betreft. Zo heeft de MR bijvoorbeeld instemmingsbevoegdheid op het schoolplan en de schoolgids. De MR bestaat uit medewerkers van de school en ouders van de school. De MR houdt zich bezig met het beleid van de school in algemene zin: de personele formatie, de schoolorganisatie, het schoolbudget, het schoolplan, de staat van gebouwen en pleinen.

Klik op de afbeelding onderaan voor de actuele agenda’s en de notulen!

 

Samenstelling MR

Namens de ouders zijn dit:

Britta Mantel (voorzitter)

Ali Sentürk (penningmeester)

Lineke Goudriaan

Kim Baaijens

Huug van Eijk

 

Namens de leerkrachten zijn dit:

Anne-Marie Udo

Erik Rauwe

Miranda Zaal

 

Agenda MR

Agenda MR

Notulen

Notulen