Pestprotocol 2012-2013

download hier het volledige document

sk

Dit protocol is opgesteld omdat wij vinden dat pesten onacceptabel is. Als school willen wij er alles aan doen om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk gepest wordt. Het uitgangspunt van obs ’t Kogerveld is dat alle leerlingen zich welkom en veilig moeten voelen op school zodat zij een optimale ontwikkeling doormaken.

Het pestprotocol geldt in de hele school. Dat wil zeggen, op het schoolplein, in de klas, tijdens de gymles, de overblijf en de bredeschoolactiviteiten. Zodra een probleem of situatie zich voordoet waarbij kinderen zich niet prettig voelen, zullen zij dit moeten melden bij de persoon, die op dat moment verantwoordelijk is voor de groep. Dat zal tijdens schooltijd een groepsleerkracht, de directie, de conciërge, de overblijfmedewerker of de leerkracht van de bredeschoolactiviteit kunnen zijn. Na schooltijd, los van naschoolse opvang of de bredeschoolactiviteiten, zijn ouders verantwoordelijk voor het welzijn en de veiligheid van hun kinderen. Echter wordt de school graag op de hoogte gehouden van problemen die zich voordoen in de wijk, zodat wij daar in de klas algemene aandacht kunnen aan besteden. De school houdt zich verantwoordelijk voor de veiligheid bij activiteiten binnen schooltijd.

De eerste stap, die kinderen kunnen maken bij een vervelende situatie tijdens de bredeschoolactiviteiten, is de situatie te bespreken met de desbetreffende leerkracht. Als het pesten niet stopt, dan moet de leerling zijn groepsleerkracht op de hoogte stellen. De leiding van de overblijf en de naschoolse opvang is verantwoordelijk voor de overdracht van belangrijke informatie wat betreft het gedrag van de leerlingen. Mocht er tijdens de overblijf en/of naschoolse opvang vervelend gedrag zich voordoen, dan zullen de groepsleerkrachten hiervan op de hoogte gebracht moeten worden.