Peuterspelen van 2-4 jaar en de samenwerking met ‘t Kogerveld

 

De peuterspeelzaal heet voortaan peuterspelen. De leidsters werken samen met de leerkrachten van onze kleuterbouw, waarbij een groot aantal activiteiten op elkaar afgestemd worden, zoals diverse gezamenlijke thema’s en projecten. Alle leidsters en leerkrachten zijn gecertificeerd voor de methode Piramide of zijn daarvoor in opleiding. Piramide is een taalverrijkingsmethode. Bij Piramide werken we met thema’s in projectvorm, die dicht bij de belevingswereld van het kind liggen. Ouders worden nauw bij de projecten betrokken. Verder is de Piramidemethodiek herkenbaar aan de leermiddelen en inrichting van het lokaal en aan de inzet van extra personeel. In de kleutergroepen en in de peuterspeelzaal zijn tutoren aangesteld voor extra en intensieve begeleiding van de kinderen. Er is een leerkracht met de functie van VVE- coördinator om de samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen.

Contactgegevens:                         Peuterspelen De Hooyschuur

Telefoon:                                         (088) 191 91 90

Website:                                          http://www.freekids.nl/peuterspelen

E-Mail:                                              hooijschuur@freekids.nl

Leidsters:                                         Nicole Honig, Astrid Schaap