Schoolgids

Wanneer u een school zoekt voor uw kind, dan heten we u van harte welkom. U wilt natuurlijk een weloverwogen keuze maken. In deze gids informeren we u over de uitgangspunten, de visie en het beleid van onze school, de inrichting van ons onderwijs, de zorg voor de kinderen en hoe we werken aan de kwaliteit van ons onderwijs. In deze gids hebben we het steeds over ‘de ouder(s)’, hiermee richten we ons ook op de verzorger(s) van het kind.

Wij willen het beste uit uw kind halen door niet alleen aandacht te schenken aan het leren van uw kind, maar ook aan wie uw kind is hoe hij/zij leert  en wat zijn/haar talenten zijn. Het gaat er ook om dat uw kind trots is op zichzelf, goed met anderen kan omgaan en tegen een stootje kan.

Daarbij stellen wij onszelf hoge doelen.

Als schoolteam willen we zorgen voor goed, boeiend en passend onderwijs. Dat willen we samen met u bereiken door een goede onderlinge samenwerking.

Wij wensen de kinderen, ouders, leden van de ouderraad en de medezeggenschapsraad op onze school een fijn en succesvol schooljaar toe.

 

Namens het team van OBS Kogerveld,

Els de Haas, directeur

schoolgids-kaft