Visie

Obs Kogerveld staat voor drie pijlers. Mens zijn/verbinding, ruimte, aandacht en toekomstgericht in
de vakken.

Mens zijn/verbinding

 

Op Obs Kogerveld is ruimte voor de persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen in relatie met het samenleven met de ander. Ieder kind is welkom en wordt gezien.

We laten kinderen voelen dat ze gezien en gewaardeerd worden door het geven van complimenten, door het benoemen wat goed gaat en hen te leren dat struikelen hoort bij het leven. Zo bouwt ieder kind een levensverhaal op.

Leren vanuit nieuwsgierigheid en talentontwikkeling zijn speerpunten. Leren is altijd gesitueerd in een context, een betekenisvolle omgeving. Een veilige omgeving, waarin kinderen zich thuis voelen.

In de praktijk ziet dat er zo uit:

 • Werken met vaste Sova afspraken;
 • Sociaal leren oefenen in het dagelijks werk;
 • Groepsdoorbrekend rekenen en spelling. 
Gebruikte lesmethoden

We werken met Nieuwsbegrip een begrijpend leesmethode met actuele nieuwsonderwerpen.

Voor Engels maken wij gebruik van de methode groove.me
De kinderen krijgen liedjes en songteksten te horen/zien en hier worden dan vragen over gesteld.

Taal wordt gegeven via de methode STAAL TAAL en spelling via de methode STAAL.

Voor rekenen wordt gebruik gemaakt van de methode Pluspunt.

Ruimte en aandacht

Ieder kind moet de ruimte krijgen te groeien en te leren. Die ruimte creëren we door vertrouwen te geven en verbinding aan te gaan. Kernwaarden hierbij zijn: respect voor elkaar en samen leren. Respect betekent bij ons de interesse en waardering voor elkaar en zorg voor de omgeving. Respect richting de kinderen krijgt onder ander vorm in vriendelijk, positief leidinggeven en in gesprek gaan met kinderen. We vinden het belangrijk om ouders in  het leerproces mee te nemen. We voeren kind-ouder-leerkrachtgesprekken. Eigenaarschap zien we terug in de lessen zelfstandig werken en in het verzamelen van het werk in portfolio en rapportages. 

In de praktijk ziet dat er zo uit:

 • Burgerschap, cultuuraanbod en wereld verkennen;
 • Schooltuinen en buiten lessen;
 • Portfolio/rapportagegesprekken.

 

 

Toekomstgericht in de vakken

 

We willen kinderen voorbereiden op een kansrijke deelname in de maatschappij. De missie van de school is: “De maatschappij heeft kritische denkers nodig, Obs Kogerveld leidt ze op!” We geven goed onderwijs met adaptieve leerroutes gericht op de onderwijsbehoeften van de kinderen. Er is een gedifferentieerd aanbod van de basisvakken. In de ochtend richten we ons op de basisvakken en geven wij gerichte instructies en passende verwerkingen en inoefening. Vanaf leerjaar 5/6 werken wij in niveaugroepen en in circuitvorm. Samenwerken, ontwerpen, creatief en ICT vaardig zijn passen we toe in ons onderwijs. 

In de praktijk ziet dat er zo uit:

 • Sterk zijn in rekenen, taal, lezen en schrijven; 
 • Veel sport en bewegen;
 • Betekenisvol onderwijs;
 • Werken in circuit en niveaugroepen;
 • Begrijpend lezen en wereldverkenning geïntegreerd;
 • Werken met computers, iPads en Acer laptops.