Visie

Obs Kogerveld staat voor drie pijlers. Mens zijn/verbinding, ruimte, aandacht en toekomstgericht in alle vakken.

Mens zijn/verbinding

 

Op Obs Kogerveld is ruimte voor de persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen in relatie met het samenleven en samenwerken met de ander. Ieder kind is welkom en wordt gezien.

We laten kinderen voelen dat ze gezien en gewaardeerd  worden door het geven van complimenten, benoemen wat goed gaat en hen te leren dat struikelen hoort bij het leven. Zo bouwt ieder kind aan het eigen levensverhaal samen met anderen.

Leren vanuit nieuwsgierigheid en talentontwikkeling zijn speerpunten/ pijlers. Leren gebeurt binnen een betekenisvolle omgeving. Een veilige omgeving, waarin kinderen zich thuis voelen.

In de praktijk ziet dat er zo uit:

 • Werken met vaste PBS afspraken;
 • Sociaal leren in het dagelijks werk;
 • Betekenisvol onderwijs;
 • Werken in units;
 • Groepsdoorbrekend onderwijs.
Gebruikte lesmethoden

We werken met Nieuwsbegrip een begrijpend leesmethode met actuele nieuwsonderwerpen.

Voor Engels maken wij gebruik van de methode groove.me
De kinderen krijgen liedjes en songteksten te horen/zien en hier worden dan vragen over gesteld.

Taal wordt gegeven via de methode Taal in Beeld en spelling via de methode STAAL.

Voor rekenen wordt gebruik gemaakt van de methode Pluspunt.

Ruimte en aandacht

Ieder kind moet de ruimte krijgen te groeien en te leren. Die ruimte creëren we door vertrouwen te geven en verbinding aan te gaan. Respect betekent bij ons de interesse en waardering voor elkaar en zorg voor de omgeving. Respect en rechtvaardigheid richting de kinderen krijgt onder andere vorm in vriendelijk, positief leidinggeven en in gesprek gaan met kinderen. We vinden het belangrijk om ouders in  het leerproces mee te nemen. We voeren kind-ouder-leerkrachtgesprekken. Het leren nemen van verantwoordelijkheid en invloed uitoefenen op het werk gebeurt via portfolio gesprekken en rapportage gesprekken.

In de praktijk ziet dat er zo uit:

 • Burgerschap, cultuur en wereld verkennen;
 • Schooltuinen en buiten arbeid;
 • Portfoliogesprekken.

 

 

Toekomstgericht in alle vakken

 

We willen kinderen voorbereiden op een kansrijke deelname in de maatschappij. De missie van de school is: “De maatschappij heeft kritische denkers nodig, Obs Kogerveld leidt ze op!” Plezier in het leren staat voorop. We geven goed onderwijs met adaptieve leerroutes gericht op de onderwijsbehoefte van de kinderen. Er is een gedifferentieerd aanbod van de basisvakken. Samenwerken, ontwerpen, creatief en ICT vaardig zijn.

In de praktijk ziet dat er zo uit:

 • De basisvakken rekenen, taal, lezen, schrijven etc.
 • Sport en bewegen;
 • Werken in circuit en niveaugroepen;
 • Begrijpend lezen en wereldverkenning gecombineerd;
 • Werken met digitale middelen, waaronder tablets en iPads.