Anti-pestbeleid en gedragsprotocol

Pesten komt voor op basisscholen. 1 op de 6 kinderen op de basisschool zijn slachtoffer van pestgedrag. Pestgedrag is schadelijk zowel voor slachtoffer als pester. De omvang en zwaarte van het probleem kan leiden tot een aanpak. Bij een aanpak wordt samen gewerkt door alle opvoeders en in het bijzonder door de ouders en de leerkrachten.

Anti-pest Protocol

De school wil een beleid ontwikkelen dat pesten een halt toeroept. En wel op zo’n manier dat alle geledingen op één lijn komen en elkaar steunen. Samenwerking is van doorslaggevende betekenis voor een succesvolle aanpak.
Cyberpesten is een probleem. Daarom zet de school in op het geven van voorlichting.