De PeuterAcademie: vanaf 3 jaar en 6 maanden!

Obs Kogerveld maakt zich sterk voor een nieuw onderwijsconcept waarin talentontwikkeling en kritisch denken centraal staan. Onze PeuterAcademie past in het nieuwe concept van een integraal kindcentrum en de doorgaande ontwikkelingslijnen van twee tot twaalfjarigen. Wij zijn trots op deze mooie voorziening!

Laat uw kind meedoen aan ons gratis speel- en leerprogramma

Peuters mogen op Obs Kogerveld vanaf drieënhalf jaar deelnemen aan de PeuterAcademie: een gratis speel- en onderwijsprogramma. Wij bieden de kinderen een leerrijke omgeving waarin spelenderwijs de ontwikkeling wordt gestimuleerd. Voorschoolse educatie, natuurbeleving en beweging gaan hand in hand waardoor de peuters goed voorbereid zijn op het schoolse aanbod.

De PeuterAcademie is extra naast het gewone peuterspelen. De tijden van de PeuterAcademie sluiten aan bij de basisschool.